Contact us


Foshan Shunde Youji Electronics Co., Ltd.


Service Hotline: 0757-22809187

Fax: 0757-22809177

Tel: 0757-22809173 (Tang Sheng) 0757-22809175 (Miss Li)

Company address: Unit 202, 301, 302, 401, 402, Block 10, Phase II, Tianfulai International Industrial City, No. 37, Changbao West Road, Rongli Neighborhood Committee, Ronggui, Shunde District, Foshan City

Website: https://www.sdyouji.com

Miss Li QQ: 569632570
Miss Liao QQ: 94152121
Miss Zheng QQ: 1784482909
Mr. Tang QQ: 928850483
Mr. Hao QQ: 23647 7108
Mr. Hong QQ: 346006871
Mr. Yang QQ: 22040277

rwm
rwm

©2020 Foshan Shunde Youji Electronics Co., Ltd.  ALL RIGHTS RESERVED   粤ICP备2020093712号​

Website building:300.cn Shunde SEO